خزعلی با اشاره به ظرفیت اشترینان در زمینه فرش بافی، گفت: استان لرستان پایلوت طرح های کارآفرینی می شود.

به گزارش بازتاب بروجرد انسیه خزعلی در سفر به اشترینان اظهار داشت: خانم هایی که با همت و غیرتشان روی پای خود ایستاده اند، صحنه کار و فعالیت را به عنوان جهاد مقدس رقم زدند.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم حمایت کنیم و حرکت هایی را برای نیاز واقعی جامعه زنان که الان اشتغال و کارآفرینی است انجام دهیم.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان تصریح کرد: امیدواریم با برنامه هایی که معاونت زنان در اشتغال، کارآفرینی و آسیب زدایی دارد بتوانیم گوشه ای از مشکلات را تسکین دهیم.

خزعلی خطاب با نوان کارآفرین گفت: سرمایه شما توانمندی است که در کار و مهارت دارید و توانمندی خود را در محصولات دسترنج خود نشان می دهید.

وی بیان کرد: با همت شما و پشتیبانی دولت و همچنین برنامه هایی که در حال تدوین است خصوصا برای بانوان سرپرست خانوار و بدسرپرست که با اشتغال خانواده محور بتوانیم حرکت خوبی داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان بیان کرد: در زمینه فرش و قالی بافی، بانوان این منطقه توانمندی های خوبی دارند و کسانی که  آمادگی دارند در این زمینه فعالیت کنند اعلام نمایند، ما حاضریم بخش فروش و صادرات را خودمان تضمین می کنیم که این منطقه مرکزی برای بافت فرش و بعد هم صادرات فرش شود.

خزعلی خاطرنشان کرد: البته اگر در زمینه های دیگر نیز همکاری و مهارتی وجود دارد، اطلاع داده شود چرا که قرار شده لرستان پایلوت برنامه های ما در کارآفرینی باشد.

انتهای پیام/