شمس الدینی نوشت: حاج قاسم با رویحه استکبار ستیزی و ایستادگی در برابر چپاولگران سبب دلگرمی آزادیخواهان عالم شد.

به گزارش سفیر افلاک حاج قاسم، فردی که در تمام طول زندگی خود فقط به فکر محرومان، مستضعفان و افراد بی بضاعت بوده چه در دوران جنگ تحمیلی وچه پس از آن همیشه برای ایجاد امنیت و خدمت به مردم گام برداشته است.

از نقاط ویژه اخلاقی و رفتاری شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، می توان  ارادت خاص وی به اهل بیت(ع)، ساده زیستی، مردمی بودن، کم شعار دادن وعمل کردن بیان نمود و صداقت در بیاناتش موج می زد.

همه کسانی که در این کره خاکی زندگی می کنند مخالف زورگویی و چپاولگری و جنایات استکبار هستند و همین روحیه استکبار ستیزی  شهید حاج قاسم سلیمانی، چهره وی را در نزد جهان محبوب کرد و موجب دلگرمی بسیاری از آزادیخواهان دنیا گردید.

حاج قاسم در ریشه کنی گروه تروریستی داعش که انسان های بیگناه را به خاک و خون می کشید، با همان روحیه استکبار ستیزی و مقابله با زورگویان آنچنان محکم ایستاد که نابودی آنها را رقم زد.

همچنین در داخل کشور می توان گفت در درجه اول اطاعت پذیری محض از ولی فقیه و فرمانده خود و مرد میدان‌های سخت بودن سبب شد تا عزیز و محبوب همه دلهای مردم شود.

کسی که با خدا معامله کرد قطعاً خداوند خریدار او خواهد شد، همگان دیدند در تشییع پیکر این انسان بزرگ چه تعداد افراد در جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها حضور داشتند تا ثابت شود مسئولیت به پشت میز نشینی و دستور دادن نیست بلکه در میدان بودن وکمک دادن به حل مشکل مردم است.

علی شمس الدینی کارشناس مسائل سیاسی