وزیر کشور با بیان اینکه تحقق جامعه اسلامی بدون توجه به آسیب‌های اجتماعی محقق نخواهد شد، گفت: موضوع آسیب‌های اجتماعی پیچیده است و باید نگاه عمیق و علمی با آن شود.

به گزارش بازتاب بروجرد  احمد وحیدی وزیر کشور صبح امروز (یکشنبه) در  «دومین همایش ملی مواجه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام» که در سالن پیامبر اعظم(س) برگزار شد، اظهار داشت: مسئله مواجهه با آسیب های اجتماعی بسیار مهم است و از مهم ترین و فوری ترین موضوعاتی است که باید به آن پرداخت و باید نگاه علمی و دقیق به آن داشت چون هم نقطه ای و هم سراسری نگاه می شود.وحیدی ادامه داد: اگر به موقع با این موضوع پرداخته نشود و دچار زمان شود و به موضوعی مزمن بدل شود، حلش مشکل و زمانبر می شود. 

وزیر کشور تاکید کرد: زیربنای همه حرکت‌های اصیل موقعیت های اجتماعی است و مسائل دیگر اقتصادی و سیاسی و فرهنگی وقتی در ظرف جامعه ریخته می‌شود مسئله پیچیده ای را درست می‌کند و به همین دلیل موضوع آسیب‌های اجتماعی پیچیده است و باید نگاه عمیق و علمی با آن شود.

وی افزود: ما دنبال یکی جامعه اسلامی هستیم و جامعه اسامی به تعبیری جامعه ای مملو از فضائل انسانی و به دور از آسیب‌هاست و تحقق جامعه اسلامی بدون توجه به این آسیب‌ها امکان پذیر نخواهد بود.

وحیدی یا تاکید بر اینکه اساس تحولات، اجتماعی است، گفت: پایداری تحولات درحوزه های دیگر منوط به سامان یافتن تحولات اجتماعی است. 

وزیر کشور ادامه داد: لازمه قدرت ملی قدرت اجتماعی است و لازمه قدرت اجتماعی تحول اجتماعی است و لازمه آن وجود حرکت های قوی و روشن و رو به جلویی است که روند پایداری را شکل می‌دهد و امنیت اجتماعی لازمه امنیتی ملی است.

وی تاکید کرد: یکی از فوری ترین تبعات آسیب‌های اجتماعی تحت الشعاع قرار دادن هویت اجتماعی است و چنین جامعه ای محصول خوبی نخواهد داد و افق های روشنی را ترسیم نخواهد کرد. 

  • منبع خبر : فارس