دلفان گفت: 752 هزار برگه ی بیمارستانی در شهرستان بروجرد امحا شد.


به گزارش بازتاب بروجرد به نقل از وبدا لرستان، دکتر بهرام دلفان گفت: ۷۵۲ هزار برگه ی بیمارستانی در شهرستان بروجرد امحا شد که این تعداد از برگه ی امحا شده دارای تاریخ بیشتر از ۱۵ سال بودند.
وی عنوان کرد: برگه های امحا شده مربوط به بیمارستان شهید چمران شهرستان بروجرد می باشند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: امحا اسناد با تاریخ بیشتر از ۱۵ سال تحت نظارت کارشناسان اسناد دانشگاه انجام می شود.
دلفان ادامه داد: اسنادی با این قدمت در صورتی که ضرورتی نداشته باشند با نظر کارشناسان اسناد امحا می شوند.
وی گفت: امحا اسناد تاریخ گذشته برای حوزه های مختلف دانشگاه در حال بررسی و اجراست.