رهبران گفت: رضا شاه، خوانین و سران عشایر را تهدید برای خود می دانست و از طریق امان نامه سعی می کردند آنها را به سمت مذاکره بکشانند اما در نهایت اعدام این افراد را انجام می دادند که تعدادی را در لرستان و شهرهای دیگر دار زدند.

همایون رهبران در گفتگو با خبرنگار بازتاب بروجرد، اظهار داشت: دشمنان تلاش کردند تا انقلاب اسلامی ایران چهل سالگی خود را نبیند چرا که می دانستند انقلاب اسلامی ایران به ثبات رسیده و در مسیر پیشرفت و استقلال به راه خود ادامه می دهد.

وی افزود: ضد انقلاب و استکبار، القا کردن اخبار منفی و ناامیدی را در دستور کار قرار دادند اما انقلاب اسلامی ایران وارد گام دوم انقلاب شده است و آماده تر از گذشته برای کشور برنامه ریزی می کند.

تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به جنایات فجیع رژیم پهلوی، تصریح کرد: جنایات پهلوی در طول حکومت یکی دو تا نبود بلکه در طول سال های حکومت پهلوی در همه شهرها جنایت هایی را انجام دادند که با گذشت سالها از آن جنایات، چند روز پیش گورهای دسته جمعی از معترضان حجاب در واقعه گوهرشاد کشف شده که نشان دهنده اوج خباثت رضا خان بود.

رهبران عنوان کرد: وقتی کتاب و خاطرات دوران گذشته مطالعه می شود، خود نزدیکان خاندان پهلوی اذعان دارند که جنایت ها و کشتارهایی در مناطق مختلف کشور صورت گرفته به طوری که یکی از این اقدامات رژیم پهلوی، سیاست اسکان عشایر بود که در مناطقی که دارای ایلات و عشایر بودند اجرا شد.

وی بیان کرد: رضا شاه، خوانین و سران عشایر را تهدید برای خود می دانست و از طریق امان نامه سعی می کردند آنها را به سمت مذاکره بکشانند اما در نهایت اعدام این افراد را انجام می دادند که تعدادی را در لرستان و شهرهای دیگر دار زدند.

رهبران عنوان کرد: هر کسی که در مقابل حکومت می ایستاد و یا اعتراضی داشت با دیکتاتوری که داشتند از بین می بردند چرا که رضا شاه برنمی تابید طوایف و عشایر اعتراضی داشته باشند و این احتمال را می دادند که مبادا وجهه ای پیدا کنند که برای پهلوی خطر آفرین باشد لذا از این رو دست به هر کاری می زدند.

تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: در پی اجرای این سیاست در استان لرستان، سرشاخه های عشایر و طوایف را تبعید و یا اعدام می کردند تا این اقوام نتوانند متحد باشند و از اتحاد و همبستگی ایلات و عشایر بسیار نگران بود.

وی اظهار داشت: لازم است که جنایات نیم قرن حکومت پهلوی به خوبی برای نسل جوان بازگو شود تا بدانند که رژیم منحوس پهلوی برای منافع خود چه ظلم و زورهایی را انجام داده و با پشتیبانی مردم به رهبری امام(ره) انقلاب به پیروزی رسیده است.

انتهای پیام/