بارش برف بروجرد را سفیدپوش کرد.

به گزارش بازتاب بروجرد بارش سنگین برف زمستانی شهرستان بروجرد را سفیدپوش کرد.