سرهنگ مهدوی کیا گفت: 35 دستگاه وسیله نقلیه در بروجرد توقیف شد.

به گزارش بازتاب بروجرد سرهنگ مهدی مهدوی کیا اظهارداشت: به منظورپاکسازی مناطق آلوده وجرم خیز،طرح ارتقاءامنیت اجتماعی بابه کارگیری توان عملیاتی صف وستاددر۷۲ساعت گذشته درسطح شهرستان به مرحله اجرادرآمد.

وی افزود:ماموران این پلیس درهماهنگی بادستگاه قضاوبابرنامه ریزی هدفمند دراجرای این طرح موفق به کشف ۲۸فقره انواع سرقت ودستگیری ۲۲سارق،جمع آوری ۵ معتادمتجاهرو۳خرده فروش،کشف ۶۶۱پاکت سیگارقاچاق وکشف مقادیری موادمخدرصنعتی ونیزکشف چهار قبضه سلاح غیرمجازشدند.

سرهنگ مهدوی کیاتوقیف ۲۵دستگاه خودروو۱۰موتورسیکلت مختلف راازدیگرنتایج این طرح برشمرد و گفت: شهروندان درصورت مشاهده مواردمشکوک،مراتب رادراسرع وقت ازطریق فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام تانسبت به دستگیری مجرمان ومتخلفان اقدام شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری پلیس