وزیر امور خارجه کشورمان برای حضور در ۵٨ امین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ، تهران را به مقصد مونیخ ترک کرد.

به گزارش بازتاب بروجرد حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان برای حضور در ۵٨ امین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ، تهران را به مقصد مونیخ ترک کرد.

  • منبع خبر : مهر