رهبران نوشت: تکیه بر غرب و آمریکای به زوال رفته، چیزی جز ویرانی برای اوکراین درپی نخواهد داشت.

به گزارش بازتاب بروجرد روسیه عاقبت به اوکراین حمله کرد. پوتین نشان داد که در حوزه امنیت ملی روسیه با هیچ کس شوخی ندارد و در این باره به معنای واقعی یک شخصیت اقتدارگرا و در عین حال عمل‌گراست جنگ برای اوکراین اسفبار است، اما این عاقبت کشوری است که بدون توجه به واقعیت‌های موجود، در زمین منازعه استراتژیک رقبای بین‌المللی، حماقت را انتخاب می‌کند اوکراین اکنون قربانی آمریکا و ناتو شده و این حاصل انتخاب حاکمان آنان است حاکمان اوکراین در این ماجرا نشان دادند که به معنای واقعی در عالم سیاست ساده لوح اند.

تکیه بر غرب و آمریکای به زوال رفته، چیزی جز ویرانی برای اوکراین درپی نخواهد داشت. پیمان بوداپست که روزی قرار بود در مقابل خلع سلاح اوکراین، امنیت آنان را تضمین کند، نشان داد که کاغذ پاره‌ای بیش نیست.

آمریکا و انگلیس به عنوان بخشی از بانیان این توافق و تضمین کننده امنیت برای اوکراین، امروز تنها به اندازه چند تحریم و چند بیانیه خوانی حاضرند در این میدان هزینه بدهند. قطعا روسیه در این منازعه استراتژیک پیروز خواهد شد، اما تجربه‌ای گران‌سنگ و اندوخته شده‌ای برای غرب گرایان در عالم برجا خواهد گذاشت که بدانند دوران سلطه غرب به پایان رسیده است.

تنها واکنش قابل پیش‌بینی واشنگتن و شرکا، تحریم بود. آمریکا تحریم می‌کند چون در جعبه ابزار سیاست خارجی‌اش چیزی جز تحریم نمانده است. حتی اینک تحریم‌هایش نیز در حال بازدهی منفی است؛ مردم آمریکا به دولتمردان خودکنایه می‌زنند که تاوان تحریم واشنگتن علیه دیگران را باید با افزایش قیمت سوخت بپردازند. رخدادهای چند دهه اخیر در غرب آسیا و شکست‌های مفتضحانه آمریکا، موجب بی‌اعتبار شدن تهدیدهای نظامی آمریکا در سرتاسر جهان شده است و این بی‌اعتباری یک رابطه متقابل با حمله روسیه به اوکراین دارد. هم آن بی‌اعتباری در حمله بی‌محابای مسکو نقش دارد و هم این حمله، آن بی‌اعتباری را تشدید می‌کند.

جنگ هرچند تلخ است و ناگوار، اما بخشی از واقعیت‌های دنیای کنونی است. در این دنیای آنارشیک (آشفته)، یقینا بازیگری می‌تواند بقا و امنیت را بر اساس اصل استقلال برای خود تضمین کند که قدرت داشته باشد. امروز غربگرایان ایران خوب است پاسخ این سوال را بدهند که کجاست آن ایده‌ای که می‌گفت دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست نه دنیای موشکها !!!.

  • نویسنده : همایون رهبران، کارشناس مسائل سیاسی