انبار احتکار برنج در بروجرد کشف شد.

به گزارش بازتاب بروجرد انبار برنج احتکار شده از نوع تایلندی تنظیم بازار توسط اطلاعات سپاه بروجرد شناسایی  شد. 
در همین راستا معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: پس از شناسایی این انبار با هماهنگی اداره تعزیرات و جهاد کشاورزی مقدار پنج هزار و ۱۶۰کیلوگرم برنج کشف و ضبط شد. 
وی افزود: اقلام کشف شده به ارزش ۶۴۵ میلیون ریال  بود که در انباری در شهر بروجرد کشف شد.