رهبران با بیان اینکه تولید اگر دانش بنیان شود، اشتغال آفرینی را محقق می کند، گفت: با روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم، امید بیشتری برای تحقق شعار سال جدید وجود دارد.

همایون رهبران در گفت و گو با خبرنگار بازتاب بروجرد با اشاره به شعار سال، اظهار داشت: نامگذاری امسال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین است که اگر دقت کنیم می بینیم که تمرکز راهبردی رهبری در چند سال اخیر، بحث تولید است و این موضوع از یک منطق قوی علمی و تجربی برخوردار است.

وی افزود: تولید است که می تواند حلال همه مشکلات اقتصادی و معیشتی باشد، تولید می تواند باعث رشد اقتصادی باشد و در مهار تورم موثر است، همچنین رونق تولید سبب اشتغالزایی می شود و رفاه عمومی را به دنبال دارد.

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: رهبری شعار را با دو قید همراه کردند کک تولید با دانش بنیان، منجر به اشتغال آفرینی باشد اما مقصود از دانش بنیان این است که تمام ظرفیت های علمی و پژوهشی و تحقیقاتی باید به کمک تولید بیاید تا تولید حرفه ای داشته باشیم و تولیدی که با دانش همراه باشد بسیار متفاوت است.

رهبران عنوان کرد: تولید اگر دانش بنیان شود، ظرفیت های تولید آزاد و قسمت دوم که اشتغال آفرین است، محقق می شود، یکی از الزاماتی که رهبری در پیام شعار سال به آن اشاره نمودند، پرهیز از شعار محوری است که به صراحت فرمودند و تاکید کردند که عملیاتی کردن این شعار در دستور کار باشد اما الزام دوم این است که تمام دستگاه های مرتبط بدون فوت وقت، طرح تولید دانش بنیان و مراحل قانونی را به سرعت طی کنند ، همچنین بهره گیری از تمام ظرفیت های مطالعاتی، آموزشی و تحقیقاتی باید مورد توجه باشد که این مراکز برای رونق تولید بسیج شوند.

وی با اشاره به تسهیل در صدور مجوز تولید گفت: یکی از بروکراسی های فرسایشی، بحث صدور مجوزهای موسسات تولیدی است که اقدامات خوبی در دولت رخ داده و باید تسریع شود تا یک واحد تولیدی بتواند مجوز تولید دریافت کند، از سوی دیگر مبارزه جدی با قاچاق کالا بسیار مهم است که مانند یک ویروس و موریانه در تخریب اقتصاد می تواند موثر باشد.

کارشناس مسائل سیاسی خاطر نشان کرد: برای تحقق شعار سال،  جلوگیری از واردات کالاهایی است که امکان تولید مشابه آن در داخل وجود دارد البته با روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم، امید بیشتری برای تحقق شعار سال جدید وجود دارد.

انتهای پیام/