اجتماع باشکوه سلام فرمانده در بروجرد با حضور ابوذر روحی برگزار شد.

به گزارش بازتاب بروجرد اجتماع باشکوه سلام فرمانده در بروجرد با حضور ابوذر روحی برگزار شد.

انتهای پیام/