30 تیم جهادگر پزشکی در رشته های مختلف به مردم مناطق حاشیه شهر و کم برخودار بروجرد خدمات لازم را ارائه دادند.

به گزارش بازتاب بروجرد به مناسبت دهه امامت و ولایت ۳۰ تیم جهادگر پزشکی در رشته های مختلف به مردم مناطق حاشیه شهر و کم برخودار بروجرد خدمات لازم را ارائه دادند.