گیوه کی گفت:حوادث ناشی از کار در بروجرد 35 درصد کاهش یافت.

عبدالعلی گیوه کی در گفت و گو با خبرنگار بازتاب بروجرد، اظهار داشت: در سه ماهه اول امسال چهار فقره حادثه کار در بروجرد رخ داده که متاسفانه یک حادثه منجر به فوت و سه حادثه دیگر صدمه بدنی بوده است.

وی افزود: این آمار در مقایسه با سه ماهه اول سال که شش فقره حادثه بوده و یک حادثه فوتی و پنج صدمه بدنی بوده است، ۳۵ درصد کاهش یافته است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد تصریح کرد: در راستای کاهش حوادث کار، بازرسی هایی به صورت مستمر از واحدهای کار صورت می گیرد و در صورت مشاهده نقص و یا احتمال خطر، سریعا بازرسان اعلام می کنند که نسبت به رفع آن اقدام شود.

گیوه کی بیان کرد: کارفرمایان واحدهای تولیدی باید شرایط و اصول ایمنی کار را در این واحدها اعمال کنند تا از رخ دادن چنین حوادثی که منجر به مصدوم شدن و یا جانباختن فرد می شود، جلوگیری شود.

انتهای پیام/