منعمی گفت: اعتبارات، در مسیر توسعه شهرستان بروجرد هزینه شود که این کار نیازمند پیگیری است تا به نتیجه برسد.

به گزارش بازتاب بروجرد مجید منعمی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی بروجرد که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: برای تخصیص اعتبارات باید تلاش کرد تا با برنامه ریزی اعتبارات جذب شود که این کار نیازمند پیگیری هایی است که به نتیجه برسد.

وی افزود: از هم اکنون مدیران در نظر داشته باشند وقتی قرار است اعتبار را هزینه کنند باید در مسیر توسعه شهرستان باشد، با توجه به اینکه دور دوم سفرهای استانی را پیش رو داریم پس پروژه هایی در سفر حائز جذب اعتبار می شوند که درصد مطلوبی پیشرفت داشته باشند.

فرماندار بروجرد تصریح کرد: بروجرد در اعتبارات ضعیف دیده شده است، گاهی یا ادارات کوتاهی کردند یا پروژه به خوبی تعریف نشده است ولی باید دید کدام پروژه شرایط لازم بهتری دارند و می تواند به ثمر برسد.

منعمی بیان کرد: تخصیص اعتبارات به گونه ای باشد که همه شهرها بتوانند از مولفه توسعه بهره مند شوند و باید کمک کرد تا اعتبارات ملی بهتر جذب شود و باید تلاش کرد تا وضعیت بروجرد را توسعه بخشید.

انتهای پیام/