خسروی گفت: 100 اخطار برای ادارات و بانکهای پرمصرف برق در بروجرد صادر شد.

محمد علی خسروی در گفت و گو با خبرنگار بازتاب بروجرد، اظهار داشت: از ابتدای فصل گرما به ادارات و بانکها اعلام شد که در مصرف برق صرفه جویی و رعایت دستورالعمل را مد نظر داشته باشند اما متاسفانه برخی از ادارات و بانکها توجهی به این مصوبه ندارند.

وی افزود: تاکنون ۱۰۰ اخطار به ادارات و بانکهای پرمصرف داده شده و تعدادی نسبت به صرفه جویی اقداماتی انجام دادند ولی متاسفانه برخی از بانکها رکوردار مصرف برق هستند و به دلیل بی توجهی به اخطارها، برق آنها قطع می شود اما همچنان تمایلی به مدیریت مصرف برق ندارند و هر روز در لیست قطع برق قرار دارند.

مدیر امور برق بروجرد تصریح کرد: در بین ادارات و بانکها، شش اداره و بانک، پرمصرف ترین های مصرف برق هستند که علیرغم همه تذکرات و اخطارها و حتی قطع برق، ولی پس از چند روز مجدد بی توجهی به مدیریت مصرف برق دارند.

خسروی با اشاره به این که ۹۵ واحدهای صنعتی بروجرد مصرف برق را مدیریت می کنند، گفت: خوشبختانه امسال صنایع بروجرد همکاری بسیار خوبی برای مدیریت مصرف داشتند و به دلخواه، یک روز در بین هفته تعطیل می کنند و به جای آن روز جمعه مشغول به کار می شوند که این اقدام می تواند درصد قابل توجهی در کاهش برق داشته باشد.

انتهای پیام/