مهدوی کیا گفت: ۵واحدصنفی مختلف در بروجرد پلمب شد.

به گزارش بازتاب بروجرد به نقل از اخبار پلیس، سرهنگ مهدی مهدوی مقدم اظهار داشت: طرح کنترل ونظارت برصنوف وفروش البسه های نامتعارف طی۲۴ساعت گذشته توسط پلیس نظارت براماکن عمومی درسطح بروجرداجراشد.

وی افزود: دراین طرح از۳۲واحدصنفی بازدید وضمن جمع آوری۳۵۴ تا از انواع البسه نامتعارف،۵ پنج واحدصنفی مختلف پلمپ شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد ضمن تشکرازهمکاری خوب مردم باپلیس، گفت: اجرای این طرح ها به صورت مستمر دردستورکارکارکنان انتظامی این شهرستان قراردارد.

انتهای پیام/