شاهرودی گفت: تاکنون248 میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران بروجرد پرداخت شد.

علی شاهرودی در گفت و گو با خبرنگار بازتاب بروجرد، اظهار داشت: تاکنون بالغ بر ۳۰ هزار تن گندم از کشاورزان بروجردی خریداری شده که خرید گندم نسبت به سال گذشته که ۹ هزار تن بود، سه برابر افزایش یافته است.

وی افزود: مبلغ خرید گندم ها ۳۳۸ میلیارد و ۵۶۹ میلیون تومان است که از این میزان ۲۴۸ میلیارد و ۶۸۶ میلون تومان از مطالبات گندم کاران پرداخت شده است.

رئیس اداره غله بروجرد گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و ۸۹ میلیارد تومان از طلب کشاورزان باقی مانده که به زودی پرداخت می شود.

شاهرودی بیان کرد: دو هزار و ۶۳۱ کشاورز بروجردی امسال برای تحویل گندم اقدام کرده اند.

انتهای پیام/