گیوه کی گفت: 25 درصد اشتغال توسط دستگاه های اجرایی در بروجرد محقق شد.

عبدالعلی گیوه کی در گفت و گو با خبرنگار بازتاب بروجرد، اظهار داشت: کل تعهد اشتغال توسط دستگاه های اجرایی در سال جاری شش هزار و ۲۷۸ نفر است که با گذشت پنج ماه از سال، تاکنون هزار و ۳۴۳ نفر اشتغال محقق شده است.

وی افزود: در مجموع حدود ۲۵ درصد از تعهد اشتغال توسط دستگاه های اجرایی محقق شده که این رقم می بایست در سه ماهه اول انجام می شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد تصریح کرد: با توجه به این که تخصیص ها معمولا در نیمه دوم سال صورت می گیرد لذا انتظار می رود که درصد تعهد اشتغال طی ماه های آینده رشد بیشتری داشته باشد.

گیوه کی عنوان کرد: البته در حال حاضر بروجرد رتبه اول تحقق اشتغال دستگاه های اجرایی در استان را دارد که تلاش می شود تا درصد تعهد اشتغال بیشتر شود.

انتهای پیام/