گودرزی گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، قطعا به نفع نظام اداری و استخدامی کشور است.

عباس گودرزی در گفت و گو با خبرنگار بازتاب بروجرد با اشاره به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، اظهار داشت: این طرح شامل ماده واحده و چند تبصره است که ماده واحده این طرح به تصویب رسیده است و تبصره ها در حال بررسی است، ماده واحده ناظر به آینده و چگونگی به کار گیری نیروها بعد از تصویب این طرح است اما تبصره ها به ساماندهی نیروهای موجود اشاره می کند.
گودرزی افزود: در صورت تصویب و نهایی شدن این طرح، چیزی تحت عنوان نیروهای شرکتی در دستگاه ها نخواهیم نداشت و ساماندهی به شکلی که واسطه ها حذف شوند در این بخش صورت می گیرد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با اجرای این طرح، جذب نیرو ضابطه مند و عادلانه می شود و شرکت های واسطه در جذب نیروی انسانی نیز حذف می شوند ضمنا این طرح قطعا به نفع نظام اداری و استخدامی کشور است.
گودرزی بیان کرد: تبصره های این طرح با دقت در حال بررسی است و کمیسیون اجتماعی و مجلس یازدهم با همه توان، تلاش دارد تا این طرح را به سرانجام برساند.
انتهای پیام/