موکب شهید بروجردی در میدان آیت اله بروجردی(ره) برپا شده و روزانه جمعیت زیادی از زائران اربعین از شهرها و حتی کشورهای دیگر از این مسیر عبور کرده و پذیرایی می شوند.

به گزارش بازتاب بروجرد موکب شهید بروجردی در میدان آیت اله بروجردی(ره) برپا شده و روزانه جمعیت زیادی از زائران اربعین از شهرها و حتی کشورهای دیگر از این مسیر عبور کرده و پذیرایی می شوند.

انتهای پیام/