مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین در بروجرد با حضور عزاداران حسینی برگزار شد.

به گزارش بازتاب بروجرد مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین در بروجرد با حضور عزاداران حسینی برگزار شد.