نمازگزاران بروجرد هتک حرمت به مقدسات را محکوم کردند.

به گزارش سفیر افلاک، نمازگزاران بروجرد ظهر امروز جمعه بعد از برپایی نماز جمعه، هتک حرمت به مقدسات را محکوم کردند.