مردم بروجرد در هتک حرمت به مقدسات راهپیمایی کردند.

به گزارش بازتاب بروجرد، مردم بروجرد در هتک حرمت به مقدسات از میدان قیام تا میدان تختی راهپیمایی کردند.