اجتماع عزاداران بروجردی در سالروز رحلت پیامبر(ص) و امام حسن(ع) در بروجرد برگزار شد.

به گزارش بازتاب بروجرد ظهر امروز همزمان با ۲۸ ماه صفر، اجتماع عزاداران بروجردی در سالروز رحلت پیامبر(ص) و امام حسن(ع) در بروجرد برگزار شد.