عصر امروز پیکر شهید لطفی در بروجرد تشییع شد.

به گزارش بازتاب بروجرد، عصر امروز پیکر پاک شهید مهدی لطفی از شهدای مدافع امنیت بر روی دستان مردم شهید پرور بروجرد تشییع شد.