نوابی گفت: اتاق اصناف کشاورزی به زودی در شهرستان بروجرد تشکیل می شود.

محمد حسن نوابی در گفتگو با خبرنگار بازتاب بروجرد، اظهار داشت: اجتماع کشاورزان پیسکشوت و با تجربه به افزایش تولید و بهره وری کمک بسیار زیادی می کند که در این راستا، ساختار جدید نظام صنفی و کشارزی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: به زودی اتاق اصناف کشاورزی در بروجرد تشکیل می شود که در گام اول دو اتحادیه دام و طیور و همچنین زراعت در این اتاق تشکیل خواهد شد و سپس سایر اتحادیه ها نیز شکل می گیرد.

رئیس تعاون روستایی بروجرد تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بخش کشاورزی و دامداری در استان و شهرستان بروجرد، راه اندازی این ساختار بسیار ضروری بود که با به اشتراک گذاشتن تجربیات، قطعا می تواند تحول در این حوزه ایجاد نماید.

انتهای پیام/