قائد رحمت گفت: در هفت ماهه نخست امسال چهار هزار و ۴۸۴ نفر آموزش های فنی و حرفه ای را در شهرستان بروجرد فرا گرفتند.

عزیز قائد رحمتی در گفتگو با خبرنگار بازتاب بروجرد، اظهار داشت: در هفت ماهه امسال به چهار هزار و۴۸۴ نفر متقاضی آموزش های فنی و حرفه ای برابر با ۹۲۳ هزار و ۴۰۷ نفرساعت آموزش در بخش های مختلف در سه مرکز دولتی امام علی (ع)، مرکز غدیر خم، مرکز خواهران و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای ارائه شده است.

وی افزود: ۱۸۷ هزار و ۷۲ نفر ساعت آموزش برابر با هزار و ۶۴ نفر دوره در مراکز ثابت دولتی و پنج هزار و  ۱۳۰ نفرساعت آموزش معادل ۲۰ نفر دوره آموزش در مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی بخشی از فعالیت های هفت ماهه امسال را شامل می شود.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای بروجرد عنوان کرد: در این مدت در مجموع ۱۳۰ هزار و ۴۰۳ نفر ساعت معادل ۹۷۵ نفر دوره آموزش های فنی و حرفه ای در پادگان های ارتش ، گروه ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه و نیروی انتظامی ارائه شده است.

وی بیان کرد: همچنین ۳۴ هزار نفر ساعت معادل ۱۳۸ نفر دوره آموزش در سکونتگاه های غیر رسمی و ۱۸ هزار و ۱۳۶ نفر ساعت معادل ۸۸ نفر دوره آموزش های فنی و حرفه ای در طرح محیط کار واقعی و صنایع ضمن کار ارائه شده است.

قائد رحمتی تصریح کرد: در بخش آموزش روستایی۲۷ هزار و ۷۱۷ نفر ساعت آموزش معادل ۱۹۵ نفر دوره و ۱۲ هزار و ۳۲۰ نفر ساعت آموزش معادل ۶۰ نفر دوره آموزش در شعب سیار شهری آموزش های مهارتی ارائه شده است، همچنین در بخش آموزش به زندانیان  مراکز ترک اعتیاد نیز ۴۶ هزار ۸۳۵ نفر ساعت آموزش معادل دو هزار و ۲۸۸ نفر دوره به این افراد آموزش های فنی و حرفه ای داده شد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای نیز در این مدت ۴۶۱ هزار و ۷۹۴ نفر ساعت آموزش معادل هزار و ۷۱۶ نفر دوره به متقاضیان مهارتی آموزش ارائه داده اند.  

انتهای پیام/