مردم بروجرد با امضای طوماری خواستار برخورد قاطع با اغتشاشگران شدند.

به گزارش بازتاب بروجرد با توجه به حوادث اخیر و این که عده ای به مقدسات توهین کردند و سعی داشتند تا در امنیت اخلال ایجاد نمایند، برخورد قاطع دستگاه قضایی جزء مطالبات مردمی است و از همین رو مردم بروجرد با امضای طوماری خواستار برخورد قاطع با اغتشاشگران شدند.

در این طومار، برخورد قاطع دستگاه قضایی با اغتشاشگران تاکید شده و صدها نمازگزار این طومار را امضا نمودند.