جادوی رنگها در طبیعت پاییزی بروجرد بسیار دیدنی و تماشایی است.

به گزارش بازتاب بروجرد، پاییز رنگارنگ فصلی پُر از زیبایی است، زیبایی های که رنگ های آتشین در ان خودنمایی می کنند و پاییز هزار رنگ در طبیعت بروجرد این زیبایی را دوچندان می کند.