پیکر پاک یک شهید گمنام امروز در بروجرد تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش بازتاب بروجرد، پیکر پاک یک شهید گمنام امروز بر روی دستان شهید پرور بروجرد تشییع و به خاک سپرده شد.