سومین سالگرد شهید سپهبد سلیمانی در بروجرد برگزار شد.

به گزارش بازتاب بروجرد، سومین سالگرد شهید سپهبد سلیمانی در بروجرد با حضور پرشور مردم برگزار شد.