همتی گفت: مصرف گاز در بروجرد 13 درصد افزایش یافت.

شاهرخ همتی در گفت و گو با خبرنگار بازتاب بروجرد اظهار داشت: در شبانه روز گذشته میزان مصرف گاز در شهرستان بروجرد به دو میلیون و ۷۵۰ هزار متر مکعب رسید که نشان از افزایش ۱۳ درصدی مصرف گاز دارد.

وی افزود: برای جلوگیری از افت فشار گاز، گاز شش استخر و ۳۵ کوره آجرپزی قطع شده و به استخرها اعلام شده که در صورت فعالیت می توانند از سوخت های جایگزین استفاده نمایند.

رئیس شرکت گاز بروجرد تصریح کرد: ادارات شهرستان هر روز پایش می شوند و در صورت عدم رعایت مصرف گاز، اخطار صادر می شود و در نهایت گاز آنها قطع می شود که تاکنون گاز چهار بانک و یک اداره به دلیل استفاده بیش از اندازه و عدم صرفه جویی قطع شده است.

انتهای پیام/