شکفتن شکوفه‌های بهاری درختان بروجرد زیبایی چشم نوازی را به طبیعت بخشیده است.

به گزارش بازتاب بروجرد، شکفتن شکوفه‌های بهاری درختان بروجرد زیبایی چشم نوازی را به طبیعت بخشیده است.