راهپیمایی پرشور و با شکوه روز قدس در بروجرد برگزار شد.

مردم بروجرد همزمان با سراسر کشور در روز قدس با حضور پرشور خود، حماسه آفریدند.